GENERELLE VILKÅR OG BESTEMMELSER FOR E-HANDEL

1. ALLMENT

1.1
Disse generelle vilkårene og bestemmelsene («Generelle vilkår») gjelder når du som forbruker/bedrift ( «Du» eller «Kunden»), legger inn en bestilling via glosscosmeticsshop.no og relaterte sider. Avtalen er inngått mellom deg og Negleskolen & Gloss Cosmetics organisasjonsnummer 989 496 336 . Detaljert kontaktinformasjon og annen informasjon om Gloss Cosmetics finnes på Nettstedet. De Generelle vilkårene gjelder kun for kunder som er forbruker/bedrift.

1.2
Gloss Cosmetics skal ikke ha noe ansvar hvis produkter er utsolgt, heller ikke for bilde- eller typografifeil på Nettstedet, for eksempel feil i produktbeskrivelsen eller den tekniske spesifikasjonen, unøyaktige priser og prisjusteringer (som endringer i prisen fra leverandører, valutaendringer) eller uriktig informasjon om hvorvidt et produkt er på lager eller ikke. Gloss Cosmetics har rett til å rette opp slike feil og når som helst å endre eller oppdatere informasjonen. Hvis en uriktig pris er oppgitt for et produkt du har bestilt, skal Gloss Cosmetics selvsagt informere deg om dette og avvente din godkjenning av den endrede prisen før Gloss Cosmetics fortsetter bestillingsprosessen. Alle bilder på Nettstedet skal kun anses som illustrasjoner. Slike illustrasjoner garanterer ikke å gjengi mengden produkter du kommer til å motta eller produktets eksakte utseende, funksjon eller opprinnelse.

1.4
Nettstedet og alt innholdet der eies av Gloss Cosmetics eller dets lisensgivere. Informasjonen er beskyttet av immaterialrettslovgivningen og markedsføringlovgivning. Dette betyr at varemerker, selskapsnavn, produktnavn, bilder og grafikk, design, layout og informasjon om produkter, tjenester og annet innhold ikke tillates kopiert eller brukt uten skriftlig forhåndsamtykke fra Gloss Cosmetics.

2. KONTRAKTER OG BESTILLINGER

2.1
For å legge inn en bestilling gjennom nettbutikken må du akseptere de Generelle vilkårene. Ved å akseptere de Generelle vilkårene lover du å etterleve de Generelle vilkårene helt og fullt og erkjenner at du har lest informasjonen om personopplysninger og informasjonskapsler (cookies) og samtykker bruk i samsvar med GlossCosmetics´s Personvernpolicy.

2.2
En kjøpsavtale er inngått når Gloss Cosmetics har bekreftet din bestilling, og du har mottatt en bestillingsbekreftelse fra Gloss Cosmetics via e-post. Gloss Cosmetics oppfordrer til å oppbevare bestillingsbekreftelsen for eventuelle, fremtidige kontakter med Gloss Cosmetics kundeservice om bestillingen. Du har rett til å kansellere din bestilling inntil den er blitt bekreftet av Gloss Cosmetics. Hvis bestillingen kanselleres, skal Gloss Cosmetics refundere eventuelle betalinger du eller ditt kredittkortselskap har gjort hva gjelder bestillingen.

3. KUNDEINFORMASJON

3.1
Gloss Cosmetics anbefaler at du oppretter en brukerkonto før det foretas kjøp på Nettstedet. Hvis du registrerer din brukerkonto og/eller legger inn en bestilling, vil du bli bedt om å oppgi visse personopplysninger. Du bekrefter at informasjonen som er gitt, er korrekt og fullstendig og er ansvarlig for eventuelle feil i den informasjonen som er gitt. All brukerinformasjon er konfidensiell og vil ikke bli delt med andre aktører.

3.2
Du lover å sørge for at ingen andre enn deg bruker dine innloggingsopplysninger. Du tillates ikke å røpe brukernavnet eller passordet sitt til noen og skal sørge for at eventuell dokumentasjon med informasjon om brukernavn og passord oppbevares slik at uautoriserte personer ikke får tilgang til informasjonen. Du skal uten opphold gi Gloss Cosmetics melding hvis det oppstår mistanke om at en uautorisert person har fått tilgang til passordet ditt. Du er ansvarlig for alle kjøp gjort med innloggingsinformasjon din hvis du ikke har gitt slik melding.

3.3
Hvis Gloss Cosmetics har mistanke om at du misbruker din brukerkonto eller din innloggingsinformasjon eller på annet vis krenker de Generelle vilkårene, har Gloss Cosmetics rett til å blokkere tilgangen til brukerkontoen din. Gloss Cosmetics har videre rett til å tildele deg ny innloggingsinformasjon.

4. PRISER, AVGIFTER OG BETALING

4.1
Prisene angitt på Nettstedet gjelder for bestillinger lagt inn på Nettstedet. Alle priser er angitt i NOK og er inklusive MVA. Prisene omfatter ikke betalings- og forsendelsesavgifter som gis separat.

4.2
Du kan betale for kjøpet på den måten som er angitt på Nettstedet. Gloss Cosmetics har rett til å debitere deg allerede i forbindelse med bestillingen om du ikke har valgt fakturering eller tilsvarende betalingsmetode, og dette er akseptert av Gloss Cosmetics. Ved fakturering eller delbetaling skal Gloss Cosmetics eller dets partnere kunne skaffe seg kredittopplysning fra tredjepart. I så fall kommer du til å bli informert tilsvarende. Gloss Cosmetics forbeholder seg til enhver tid retten til ikke å tilby alle betalingsmetoder, eventuelt endre betalingsmetode hvis betalingsmetoden du har valgt, av en eller annen grunn ikke fungerer på tidspunktet for oppfyllelsen av bestillingen. Legg merke til at begrensninger i tilgjengelige betalingsmetoder er angitt på Nettstedet.

5. SPESIALTILBUD

Gloss Cosmetics skal fra tid til annen på Nettstedet kunne komme med spesialtilbud som er gunstigere enn de som finnes i disse Generelle vilkårene, for eksempel hva gjelder betaling eller utvidet tilbakekallingsrett. Slike vilkår skal gjelde så lenge spesialtilbudet varer og for de spesifikke produktene som Gloss Cosmetics har angitt i forbindelse med dette. Gloss Cosmetics forbeholder seg retten til når som helst å trekke slike spesialtilbud tilbake. Ved opphør eller tilbaketrekking av et spesialtilbud skal disse Generelle vilkårene gjelde uten eventuelle endringer. Tilbud på spesifikke produkter på Nettstedet gjelder kun for den begrensede perioden og frem til produktene er utsolgt.

6. LEVERING OG FORSENDELSE

6.1
Produkter leveres etter avtalt tid med kunde. Er ingenting avtalt kan du forvente at varer som er på lager leveres innen 30 dager.

6.2
Hvis en pakke skal hentes på et spesifikt leveringssted, må du gjøre det innen det tidsrommet som er angitt i meldingen. Pakker skal normalt hentes personlig med gyldig identifikasjon og bestillingsnummer. Du kommer til å få en melding om levering som angir når og hvor pakken må hentes eller mottas. Meldingen skal kunne gis med e-post, vanlig post, og hvis du har meddelt et mobilnummer, også via telefon eller SMS. Gloss Cosmetics har rett til å debitere deg for en avgift på 249 NOK + fraktkostnader hvis pakken ikke hentes eller blir returnert.


7. GARANTI OG KLAGER

7.1
Noen av Gloss Cosmeticss produkter er kan hende gjenstand for garantier. Informasjon om henholdsvis eventuell garantiperiode og spesielle bestemmelser om garantier for hvert produkt er fastsatt på Nettstedet eller i disse Generelle vilkårene. Garantier for produkter skal kun dekke opprinnelige produksjonsdefekter og følgelig ikke mulig feil som oppstår ved eller etter mulige, individuelle endringer av produktets funksjon og utseende, for eksempel ombygging, oppgradering eller annen konfigurasjon av produktet. Kundens bestillingsbekreftelse etablerer garantisertifikatet.

7.2
Retten til å fremme en klage gjelder produkter som er defekte i henhold til gjeldene forbruker/bedriftvernlovgivning. En Kunde som ønsker å gjøre bruk av sin rett til å fremme klage vedrørende et bestilt produkt, skal ved bruk av kontaktinformasjonen som finnes på Nettstedet, kontakte Gloss Cosmetics så snart som mulig etter at defekten ble oppdaget.

7.3
Gloss Cosmetics skal bære kostnadene for returfrakten for eventuelle, godkjente klager.

7.4

Straks et produkt som det er fremmet klage på er returnert og klagen godtas, skal Gloss Cosmetics refundere deg i samsvar med gjeldende forbruker/bedriftvernlovgivning. Gloss Cosmetics bestreber seg på å gjøre dette innen 30 dager etter at Gloss Cosmetics har mottatt klagen, men dette vil kunne bli forsinket avhengig av produkttypen. Gloss Cosmetics forbeholder seg retten til å avslå enhver klage hvis produktet i henhold til gjeldende forbruker/bedriftvernlovgivning viser seg ikke å være defekt. I forbindelse med klager etterlever Gloss Cosmetics retningslinjene gitt av Forbruker/bedrifttvistutvalget.

7.5

Gloss Cosmetics er ikke anvsvarlig for eventuelle allergier.

7.6

Gloss Cosmetics  betjener kun bedriftskunder, og tar ikke imot retur av produkter. Handler du som privatkunde, er du allikevel underlagt kjøpsvilkår for bedrifter. Vi ber om en gjennomtenkt kjøp.

8. ENDRINGER I DE GENERELLE VILKÅRENE

Gloss Cosmetics forbeholder seg til enhver tid retten til å endre disse Generelle vilkårene. Eventuelle endringer i disse Generelle vilkårene skal publiseres på Nettstedet. Endringer vil gjelde så snart du har akseptert de Generelle vilkårene (i forbindelse med et nytt kjøp, eller mens han/hun ser på Nettstedet), eventuelt 30 dager etter at Gloss Cosmetics har informert deg om endringene. Men Gloss Cosmetics anbefaler at du jevnlig holder seg oppdatert på Nettstedet for å bli oppmerksom på mulige endringer i de Generelle vilkårene.

Gloss Cosmetics betjener kun profesjonelle bedrifter. Privatpersoner som ikke handler som ledd i næringsvirksomhet, vil bli betjent etter en god vilje, og er underlagt loven om kjøp (ikke forbrukerkjøpsloven).

9. UTSKILLELSE

Hvis en kompetent domstol, myndighet eller voldgiftsdomstol anser en bestemmelse i denne Avtalen ugyldig eller ugjennomførbar, skal det gjenværende av den bestemmelsen og alle andre bestemmelser fortsatt være gyldig(e) og gjennomførbar(e) så langt gjeldende lovverk tillater. Eventuelle bestemmelser som fastslås å være ugyldige eller ugjennomførbare, skal erstattes med relevant, juridisk veiledning og råd.

Vi gjør deg oppmerksom på at alle påmeldinger hos Gloss Cosmetics er bindende. Ved påmelding sender vi deg en bekreftelse og utsteder en faktura for gjeldende kurs. Kursdatoer kan bli endret dersom det ikke er nok påmeldte, ubetalt faktura eller det oppstår sykdom.

10. Kursbestemmelser

1. Det er viktig at du leser og forstår vilkårene. Ved å registrere deg i tjenesten og/eller ved å klikke på en «Jeg godtar» eller liknende knapp og/eller ved å registrere deg i tjenesten (eller applikasjon som utgjør en del av tjenesten) bekrefter du at du har lest og forstått vilkårene og alle andre dokumenter det vises til her, inkludert våre retningslinjer for personvern,og at du samtykker til å være bundet av disse avtalene. Alle påmeldinger hos Gloss Cosmetics er bindende. Ved påmelding sender vi deg en bekreftelse og utsteder en faktura for gjeldende kurs. Kursdatoer kan bli endret dersom det ikke er nok påmeldte, ubetalt faktura eller det oppstår sykdom. Etter innsendt påmeldingsskjema eller kjøpt kurs via nettbutikken vil det ikke være mulig og melde seg av kurset. Endring av kursdato kan avtales ved framvisning av legeattest..